Plantelaug Heden
 

“Plantelaug Heden” samler beboerne på vores vej Heden.

Vi er en del af Æbleprojekt “Rødding. Æblets by i Salling”. Se http://www.aebletsby.dk

Lauget begyndte som et podelaug for fem år siden, og har allerede plantet over 200 træer. F.eks på trekanten i krydset ved Knud, hvor “Heden” begynder. Træerne trives fortræffeligt og er begyndt at opfylde formålet: At forsyne beboere og forbipasserende turister med egnens typiske æblesorter.

Vi håber at revitalisere lauget, for bl.a. at finde egnede plantesteder for de træer, som allerede er podet og henstår på “Pometet”